• Var kan jag vända mig med eventuella klagomål?

    Om du inte är nöjd med den vård du fått eller är missnöjd med bemötandet vill vi gärna att du delar med dig om dina synpunkter. Vänd dig i första hand direkt till oss på KRY, genom att ringa eller skicka e-post så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

    E-post: support@kry.se

    Telefonnr: 08-22 77 07

    KRY Support har öppet på helgfria vardagar mellan kl 9.00-17.00, stängt mellan kl 13-14 på torsdagar samt röda dagar.

    Vården på KRY lyder under samma regelverk som alla vårdgivare i Sverige. Därför kan du också, som vanligt, vända dig till patientnämnden eller patientombudsmannen i ditt hemlandsting, IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) och andra tillsynsorgan vid eventuella klagomål.