Intyg

 • Kan KRY skriva sjukintyg och läkarintyg via KRY?

  Våra läkare kan skriva sjukintyg under förutsättning av inget behov av fysisk undersökning krävs för intyget. Det är sedan upp till varje enskild läkare att göra en individuell bedömning av dig som patient.

  Läkare på KRY sjukskriver inte längre än 14 dagar och kan inte skriva sjukintyg bakåt i tiden (retroaktivt) utan enbart från den dagen du kontaktar oss. Detta gäller generellt alla vårdgivare, att man måste ha en kontakt eller försök till kontakt för att kunna utfärda en sjukskrivning.

 • Vart hamnar mitt intyg efter läkarmötet?

  Intyget skickas till din inkorg i KRY-appen.

  För att få del av intyget i KRY-appen öppna appen och klicka på Inkorg längst ner på sidan. Öppna meddelandet med intyget och klicka på PDF-ikonen. Du ska nu få upp intyget på skärmen. Klicka på intyget igen. Du ska nu få upp en ikon i nedre vänstra hörnet (en fyrkant med en pil i). Klicka på den och du ska få upp olika valmöjligheter. Välj Skriv ut, alternativt ikonen för E-post om du vill skicka intyget till din e-post och skriva ut från en dator.

  Intyget försvinner från din inkorg i KRY-appen efter 31 dagar.

 • Kan KRY skriva förstadagsintyg?

  Våra läkare kan skriva sjukintyg under förutsättning av inget behov av fysisk undersökning krävs för intyget. Det är sedan upp till varje enskild läkare att göra en individuell bedömning av dig som patient.

  Generellt får man vara hemma och vara sjuk utan läkarintyg under 7 kalenderdagar. En arbetsgivare kan begära ett läkarintyg tidigare än så, ett så kallat förstadagsintyg (med stöd i lagregel som trädde i kraft 2008), av dig som anställd vid sjukdom om det finns vad som kallas särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara upprepade korta sjukperioder eller välgrundad anledning att misstänka fusk.

  Tanken med den här regeln i lagen är alltså inte att alla arbetsgivare slentrianmässigt kan begära förstadagsintyg för alla anställda generellt. För att en arbetsgivare ska kunna begära förstadagsintyg ska det finnas en skriftlig begäran. Denna skriftliga begäran om förstadagsintyg får inte vara längre än ett år. Det kan hända att läkaren du träffar vill ta del av denna begäran från arbetsgivaren, så det är bra att ha den tillgänglig inför läkarmötet.

 • Kan KRY skriva intyg för utebliven resa eller tävling?

  Våra läkare kan skriva sjukintyg under förutsättning av inget behov av fysisk undersökning krävs för intyget. Det är sedan upp till varje enskild läkare att göra en individuell bedömning av dig som patient.

  Det är sedan upp till mottagaren av intyg (exempelvis försäkringsbolag eller resebolag) att sätta krav på hur de anser att ett intyg ska vara utformat. Det är således många olika regler beroende på vilket bolag det är som eftersöker intyg.

Remiss

 • Kan jag få remiss på KRY?

  Ja, precis som på en traditionell vårdcentral får du en remiss till vidare vård om läkaren bedömer det som lämpligt.

  Däremot kan vi idag inte skriva remiss för att påbörja utredning som kräver vidare regelbunden uppföljning, d.v.s. exempelvis röntgen. I dessa fall hänvisar vi till ordinarie vårdcentral för regelbunden vårdkontakt.

   

 • Hur skickas min remiss?

  KRY ansvarar för att skicka din remiss till remissmottagaren. Du kommer därefter bli kallad för bedömning från mottagningen.

  Tid till andra vårdgivaren förmedlas normalt genom att en kallelse skickas till den adress där du är folkbokförd. Enligt vårdgarantin ska du, under förutsättning att remissen accepteras, normalt erhålla tid inom 90 dagar. Det är alltid mottagande vårdgivares bedömning av ditt medicinska behov av vård som ligger till grund för hur fort det går.

  Om du inte erhållit en kallelse inom 90 dagar ber vi dig återkoppla till oss.