Hur kan vi hjälpa dig?

Kan KRY hjälpa till med vattkoppor?

Vattkoppor för barn behandlas vanligtvis inte. Sjukdomen läker som regel av sig själv, inom 10 dagar efter det första symtomet. Medel som stillar klådan kan dock skrivas ut, som till exempel Tavegyl. För vuxna och tonåringar rekommenderas behandling, men den måste sättas in tidigt i sjukdomsförloppet.

Läs mer här om vattkoppor.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan