Hur kan vi hjälpa dig?

Kan KRY skriva förstadagsintyg?

Våra läkare kan skriva sjukintyg under förutsättning av inget behov av fysisk undersökning krävs för intyget. Det är sedan upp till varje enskild läkare att göra en individuell bedömning av dig som patient.

Generellt får man vara hemma och vara sjuk utan läkarintyg under 7 kalenderdagar. En arbetsgivare kan begära ett läkarintyg tidigare än så, ett så kallat förstadagsintyg (med stöd i lagregel som trädde i kraft 2008), av dig som anställd vid sjukdom om det finns vad som kallas särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara upprepade korta sjukperioder eller välgrundad anledning att misstänka fusk.

Tanken med den här regeln i lagen är alltså inte att alla arbetsgivare slentrianmässigt kan begära förstadagsintyg för alla anställda generellt. För att en arbetsgivare ska kunna begära förstadagsintyg ska det finnas en skriftlig begäran. Denna skriftliga begäran om förstadagsintyg får inte vara längre än ett år. Det kan hända att läkaren du träffar vill ta del av denna begäran från arbetsgivaren, så det är bra att ha den tillgänglig inför läkarmötet.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan