Hur kan vi hjälpa dig?

Kan KRY skriva intyg för utebliven resa eller tävling?

Våra läkare kan skriva sjukintyg under förutsättning av inget behov av fysisk undersökning krävs för intyget. Det är sedan upp till varje enskild läkare att göra en individuell bedömning av dig som patient.

Det är sedan upp till mottagaren av intyg (exempelvis försäkringsbolag eller resebolag) att sätta krav på hur de anser att ett intyg ska vara utformat. Det är således många olika regler beroende på vilket bolag det är som eftersöker intyg.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan