Hur kan vi hjälpa dig?

Kan KRY skriva sjukintyg och läkarintyg via KRY?

Våra läkare kan skriva sjukintyg under förutsättning av inget behov av fysisk undersökning krävs för intyget. Det är sedan upp till varje enskild läkare att göra en individuell bedömning av dig som patient.

Läkare på KRY sjukskriver inte längre än 14 dagar och kan inte skriva sjukintyg bakåt i tiden (retroaktivt) utan enbart från den dagen du kontaktar oss. Detta gäller generellt alla vårdgivare, att man måste ha en kontakt eller försök till kontakt för att kunna utfärda en sjukskrivning.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan